09/04/2015

VZW ontmoetingscentrum

Historisch

In de jaren ’90 waren de lokalen van Chiro Were di in zeer slechte staat. Om het lokaal opnieuw een veilige thuis te maken voor de chirojongens sloegen leiders, oud-leiders & sympathisanten de handen in elkaar om de lokalen een flinke opknapbeurt te geven. Aangezien de gemeente eigenaar was (en is) van de lokalen, ging de chiro met hen rond te tafel zitten en kwamen ze tot een subsidiëringsplan. Een deel van het geld kwam van de gemeente het overige deel ging de chiro zoeken bij sympathisanten in de vorm van renteloze leningen. Om dit alles officieel te kunnen regelen werd ‘VZW Ontmoetingscentrum’ opgericht.

 

Het resultaat van dit succesvolle renovatie project is nu nog steeds zichtbaar!

Na de verbouwingen bestond de rol van de VZW erin om het lokaal te onderhouden en de leningen af te betalen. Door de renovaties en de schitterende ligging werden de chirolokalen gegeerd en ontstond het idee om de lokalen op te stellen voor verhuur. Op die manier konden de leningen afbetaald worden. Vandaag de dag zijn alle leningen afbetaald, en bestaat de VZW nog altijd!

ontm5

Het pas gerenoveerde chirolokaal.

 

Huidige situatie

In zijn huidige vorm bestaat de VZW uit heel wat oud-leiding van Chiro Were di. De VZW heeft nog steeds tot doel om de chirolokalen te onderhouden. Dit wordt gefinancierd door

het verhuren van de lokalen voor kleine kampen van diverse jeugdbewegingen. Binnen de VZW is er dan ook een verhuurverantwoordelijke aangesteld die, samen met iemand van de leiding, het reilen en zeilen van de verhuur in de gaten houdt. Alles wordt nauwgezet bijgehouden via een apart verhuur e-mailadres en de verhuurkalender.

Daarnaast is de VZW uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats voor oud-leiding en ondersteunen zij langs deze weg op alle mogelijke manieren de werking van Chiro Were di. Onze maandelijkse vergaderingen liggen telkens voor de leiderskring zodat er steeds een delegatie van de leiding aanwezig kan zijn. Op die manier ontstaat er een vlotte communicatie en samenwerking tussen de VZW en de huidige leidingsploeg.

De voorbije jaren werden door de VZW enkele grote en minder grote werken uitgevoerd:

  •  Het vernieuwen van de vloer in het leidingslokaal
  •  De verwarming in enkele lokalen werd vernieuwd
  •  De omheining rond het terrein werd vernieuwd
  •  Nieuwe voetbalgoalen werden aangekocht in samenwerking met de leiding
  •  Binnenkort wordt de gang van het hoofdgebouw grondig onder handen genomen. In
    een eerste fase zal de trap afgeschuurd en vernist worden, later worden trespaplaten
    gezet en wordt er geverfd.

 

We blijven natuurlijk ook kleine onderhoudswerken opvolgen. Vanuit de VZW zal, zoals in het verleden, ook de komende jaren getracht worden om de werking van Chiro Were di zoveel mogelijk te ondersteunen. Voor al deze werkzaamheden organiseert de VZW op regelmatige basis een werkdag. We kunnen steeds extra helpende handen gebruiken. Indien u, als ouder of sympathisant, interesse heeft om ons bij te staan op één van deze werkdagen of indien u bijkomende informatie wenst kan u steeds contact opnemen met ons dagelijks bestuur: Dimitri De Prest, Jelle Vincke en Robin De Keukeleire. Op deze pagina kunt u alles volgen rond werkdagen en werkzaamheden.